• :
 • :
Chào mừng năm học mới 2021-2022
 • Hà Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0985688648
  • Email:
   hatuyetmndl@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915401935
  • Email:
   nguyennhahpml@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0977129485
  • Email:
   Huongkhanhvu@gmai.com
  • Chức vụ:
   Bí Thư chi bộ
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: