• :
 • :
CHÀO MỪNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
 • Nguyễn Thị Nhu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Hà Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: